Privacy beleid
 Dit beleid is van toepassing op alle diensten van Studio Lingewaard (pt studio lingewaard)

Studio lingewaard is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere organisaties.

Wanneer je bij mij komt om gebruik te maken van mijn diensten zie ik het als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.

Je neemt diensten af op basis van vertrouwen en daar ben ik mij bewust van.

Ik sla geen persoonsgegevens op (behalve naam en telefoongegevens)  ik bewaar geen medische gegevens. Ik controleer ze bij aanvang van onze samenwerking ofwel aan de start van jouw deelname aan mij aangeboden en door jou afgenomen diensten.

Ik kies hiervoor om zo jou te beschermen  in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Alle gegevens die verzamelt worden in tijden van jouw deelname / bezoeken aan de studio zijn en blijven jouw eigendommen. Omdat jij zelf zorg draagt voor jouw gegevens ook die in de periode van deelname hier, kunnen we te alle tijden de voortgang van jouw doel waarborgen.

Ik heb geen bewaarplicht omdat ik alle persoonlijke informatie in jouw persoonlijke bewaring laat.


Welke gegevens verzamel ik


Wanneer je contact opneemt en een afspraak maakt voor een vrijblijvende kennismaking/intake neem je de gevraagde gegevens mee. Na dit gesprek blijft alles in jouw beheer. Ik kan je vragen om onderstaande gegevens mee te brengen om zo een duidelijk en eerlijk behandelplan te overleggen.  Denk hierbij aan de volgende gegevens:

Voor- en achternaam

E-mailadres

Telefoonnummer

Informatie omtrent fysieke gesteldheid

Informatie omtrent medische achtergrond

(Bedrijfsnaam)

(KVK nummer)

(Btw nummer)

Bewaren persoonsgegevens

Ik bewaar geen gegevens behalve basis contact informatie als naam en telefoonnummer

Foto’s

Ik maak geen foto's tijdens de trainingen, het is ook verboden voor derden om foto's te maken van aanwezige personen tijdens hun verblijf en activiteit. Gebeurt dit om welke reden ook alsnog dan zal ik juridische stappen ondernemen.

Er is een camera beveiligingssysteem aanwezig. Deze dient enkel en alleen voor inbraakbeveiliging wanneer de studio is gesloten.
Communicatie

Wanneer je communiceert per e-mail, telefoon bellen of sms of via WhatsApp of website is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Alleen als dit relevant is voor het maken van afspraken. In zake het bespreken van medische gegevens, deze informatie wordt niet opgeslagen noch bewaart. Deze gegevens worden op geen enkel moment gedeeld met derden. Ik werk alleen en heb dan ook geen enkele reden om deze medische informatie op te slaan/ in bewaring te houden.

Computer

Alleen persoonlijke sportschema’s en voedingsschema’s die ik maak worden opgeslagen.


Cookies

Ik sla op geen enkele wijze online gegevens op om in de toekomst te kunnen gebruiken. Om zo de dienstverlening, noch de werking van de website of social media te verbeteren.

Website

Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te gaan met mijn privacy- & cookie beleid

Verwerkers

Alle gegevens met betrekking tot facturatie worden opgeslagen op de computer en dan bewaard op een losse digitale schijf.

Voeding en trainingschema's worden na verzenden via email verwijdert van de emailserver en opgeslagen op een losse digitale schijf.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens zoals hierboven omschreven in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, kun je een schriftelijk inzageverzoek doen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je mij per email verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je het recht op het laten verwijderen van jouw persoonsgegevens, het recht op het beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een via email een verzoek doen.

Ik zal je verzoek binnen 3 dagen in behandeling nemen.

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe. Als je vragen hebt over dit privacybeleid of met betrekking tot jouw persoonsgegevens, kun je contact met mij opnemen via info@ptstudiolingewaard.nl


©PT studio Lingewaard 2020
0,81 GB (5%) van 15 GB gebruikt
Beheren

Voorwaarden · Privacybeleid · Programmabeleid

Laatste accountactiviteit: 10 uur geleden
DetailsBeantwoordenDoorsturen