PT Studio & Praktijk voor gezondheid.

Welkom!

U bent belandt op de website van Personal training & complementaire zorg praktijk STUDIO Lingewaard. Gelegen aan de Willem Alexanderstraat 4a te Gendt


Hier kunt u terecht voor o.a.(medische) Personal training, Pure function fitness, smallgroup, yoga &Pilates. 


Binnen de praktijk: complementaire therapie, pijnbestrijding, natuurgeneeskunde, Houdingstherapie, ademhalings-, leefstijlcoaching & gewichtsconsult.


Keertje binnen kijken? Dat kan graag zelfs! Zo kunnen we rustig kennismaken, tegelijk even binnen kijken, uw verhaal, wensen bespreken en wellicht een afspraak voor een PT of grouples plannen of een behandelafspraak?!

Stuur een bericht

 
 
 
 

Neem contact met ons op

AGB-praktijkcode: 90092794

AGB-behandelaarcode: 90116378

aangesloten bij

BPGZ: 202169 

BATC: BR-03275

klacht & tuchtnummer: KB 2306.2864

Telefoonnummer0683611331

Voorwaarden van toepassing op iedere dienst aangeboden binnen (PT) Studio Lingewaard.

 

 • Ieder lid is verplicht kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden van Studio Lingewaard (pt studio Lingewaard) afgekort PTSL. Indien sprake is van een overeenkomst schriftelijk en/of mondeling tussen PTSL en een lid is dit algemeen reglement daarvan een onderdeel en is daar onlosmakelijk mee verbonden.

 

 • Een lidmaatschap (fitness of combinatie of clubmember) wordt aangegaan voor minimaal 3 maanden, gevolgd door een eventueel vervolg abonnement per maand.

 

 • Clubmember is een vorm van lidmaatschap die jouw diverse kortingen/voordelen biedt t.o.v. niet clubmembers. Dit lidmaatschap kan na 3 maanden per maand opgeheven worden. Per 01-07-2024 zal hierop een btw verhoging toegepast worden van 9% en als nodig direct een verhoging naar 21%btw.
 • fitnessabonnement 1 of 2 x per week, zal per 01-07-2024 niet meer aangeboden worden. (inclusief 9%btw en als nodig verhoogd naar 21%btw)
 • combi fit sportabonnement is een vrij in te vullen maandabonnement/lidmaatschap waar je alle aangeboden lessen of fitness mee kan volgen. vanaf 01-07-2024 zal hierop BTW verhoging plaatsvinden
 • Sport noch medisch redenen bewegen kunnen worden ingediend ter declaratie aan uw zorgverzekeraar. alleen behandelingen en/of consult daartoe geschikt (medische reden) kunt u indienen voor vergoeding vanuit het aanvullende zorgpakket, onderdeel alternatieve zorg.

 

 • Een nieuw of her-inschrijvend lid zal bij aanvang het inschrijfgeld €25 + restmaand bedrag direct moeten voldoen middels een betaal link van de Rabobank. Deze ontvangt u per whatsapp bericht. Gelieve deze voor aanvang van uw abonnement en/of rittenkaart te voldoen.

 

 • Geen lidmaatschap of ritkaart is overdraagbaar.

 

 • Er vindt geen tussentijdse opzegging binnen de eerste 3maanden van het lidmaatschap plaats. U dient het gekozen lidmaatschap ten alle tijden af te maken. Tenzij aantoonbaar is gemaakt de medische oorzaak door een verklaring van een behandelend arts/specialist of bij financiële situaties de bewindvoerder. 

 

 • Betaling van lidmaatschapsgeld geschiedt middels een automatische bankoverschrijving en wordt (voor aanvang van de nieuwe kalendermaand) van iedere periode op de rekening van PTSL verwacht. U betaald altijd vooruit.

 

 • Bij contante betaling dient de gehele lidmaatschapsperiode vooruit te worden betaald. 

 

 • Indien een betaling niet op tijd geschiedt, om welke reden dan ook, stuurt PTSL een herinnering (op de 1ste van de kalendermaand) met een betaallink +€9 (administratiekosten +9%btw) om alsnog de betaling te voldoen. Wanneer er na deze herinnering geen betaling volgt, stuurt PTSL een tweede (10e van de kalendermaand) en tevens laatste herinnering. De kosten hiervoor zijn €15 (+9%btw) aan administratiekosten.

 

 • Indien het lid, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het lid in verzuim. Alle hiermee gepaard gaande kosten, waaronder incasso/deurwaarder en/of advocaatkosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke worden op het lid verhaald conform de toepasselijke wetgeving. PTSL is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval is het lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle verschuldigde bedragen, alsmede alle toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle op de invordering vallende kosten en rente ineens te voldoen.

 

 • Afwezigheid van het lid, door welke oorzaak dan ook, ontheft  lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde maandelijkse lidmaatschapsgeld en schept voor haar niet het recht op enige vermindering van het maandelijkse lidmaatschapsgeld.

 

 • PTSL behoudt zich het recht de tarieven 2 × jaarlijks in januari en juli te indexeren. dit kan als reden hebben, veranderingen vanuit de overheid m.b.t. omzetbelasting en algemeen verhoogde kosten. U wordt hiervan in kennis gesteld middels een whatsapp bericht of sms naar uw mobiele telefoonnummer, zorg dat dit telefoonnummer altijd bekend is.

 

 • Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

 

 • Betaling van een rittenkaart of behandeling dient contant of via betaal link ter plaatste te worden voldaan. 

 

 • Rittenkaarten zijn niet overdraagbaar en voor niet genoten lessen / behandelingen wordt geen restitutie verleend.

 

 • Rittenkaarten zijn 8weken ( 8 rittenkaart) 10 weken (10 rittenkaart) (20-rittenkaart) geldig vanaf dag van aanschaf.

 

 • Voor het volgen van de lessen / behandelingen dient altijd een afspraak te worden gemaakt.

 

 • Afgesproken lessen / behandelingen dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij niet tijdig afzeggen komt de les te vervallen (bij een gericht sportabonnement 1 of 2 keer per week). Als Clubmember en een strippenkaart wordt de les doorberekend. Bij een behandeling wordt 100% van het bedrag doorberekend.

 

 • Afgesproken lessen / behandelingen kunnen per whatsapp bericht worden geannuleerd en/of telefonisch worden doorgegeven. (24u vooraf)

 

 • Lessen inhalen (mits op tijd geannuleerd) is mogelijk binnen 2 weken na de gemiste les. Daarna komt de les te vervallen.

 

 • Vakanties en weekendjes weg komen voor rekening van de klant. Alleen in geval van ziekte van PTSL worden kosten niet in rekening gebracht.

 

 • Wordt er vaker dan 2 x geannuleerd, dan kan PTSL de maatregel toepassen dat de vaste plek wordt opgeheven. Alle afspraken worden dan uit het systeem verwijderd. Deze regeling kan ook worden toegepast als een lid op een andere manier tijden onnodig bezet houdt. 

 

 • Bij het onnodig bezet houden van een trainingsplek worden extra kosten in rekening gebracht, hiervoor zullen de extra kosten bij de nieuwe periode worden opgeteld en doorberekend. Inplannen kan dan wel altijd weer telefonisch en in de studio.

 

 • Bij bijzondere omstandigheden zoals blessures, zwangerschap en ziekenhuisopname, kan op basis van een medische verklaring een abonnement tijdelijk worden bevroren. Met een maximale tijd van 1 tot 3 ×4wekelijkse termijn . De betalingen stoppen, voor de overeengekomen periode welke door medisch specialist in een verklaring moeten zijn weergegeven. 

 

 • Niet genoten lessen / behandelingen kunnen niet worden geclaimd en er wordt geen contributie gerestitueerd. 

 

 • PTSL behoudt zich het recht voor op erkende feestdagen en tussen kerst en oud en nieuw te sluiten. Tevens vindt er een zomervakantie sluiting plaats van 2 tot 4 weken. Betaalverplichting van uw abonnement/lidmaatschap blijven gehandhaafd en hiervoor word geen restitutie van lesgeld gedaan.

 

 • Training ingeboekt is training nakomen.

 

 • PTSL is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd.

 

 • PTSL is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen.

 

 • Het deelnemen aan activiteiten in en van de PTSL gebeurt volledig op eigen risico.

 

 • Voor opmerkingen, suggesties of klachten kunt u ten allen tijden terecht. Stuurt u daarvoor een mail naar: info@PTstudiolingewaard.nl 

 

 • Voorafgaand aan ieder abonnement, vindt een gratis kennismakingsgesprek plaats.

 

 • Heeft u een financieel gerelateerde vraag? Stuur een email bericht naar: info@ptstudiolingewaard.nl ik probeer deze binnen 24 uur te beantwoorden (naar gelang de vraag).  

 

 • Tijdens de fitnessbegeleidingsmomenten kunt u terecht voor begeleiding en uitleg van uw fitnessprogramma voor andere vragen of lichamelijke klachten kunt u een afspraak maken voor een daarvoor bestemd pijnconsult. 

 

 • behandelingen voor fitnessrecovery mindset/Mindful en coaching e.d. kun je maken doordeweeks dagen via whatsapp, dit is tevens uw reservering en daarmee overeenkomst voor de gemaakte behandeling en daarop zijn deze voorwaarden zoals beschreven van toepassing. 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Studio Lingewaard (PT studio Lingewaard)